Keresés

Program

Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet bemutatása

 

A Balatonon kívánt célokért küzdő szervezetek közül talán a legaktívabb a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet amely 2010 novemberében alakult.

Összetett kerékpáros turisztikai szolgáltatások, termékek partnerségi szervezeteként jött létre amely sajátos, egyedi kínálattal rendelkezik:

- Szervezett egységben (hálózatban) működik

- Piacra jutását közösségi marketing segíti, a Kerékpáros Magyarország programmal közösen

- Szolgáltatásai (szolgáltatói) minősítettek  és erre törekszik a tagszervezeteinél is

- Regisztrálja a Balaton körüli szolgáltatókat és képviseli a kerékpárosok érdekeit

 

A Szövetség programja:

- Szolgáltatók beléptetése

- Honlap készítés

- Stratégiai megállapodások

- Rendezvények szervezése

- Jutalékos kedvezményrendszer

- Balatoni kerékpáros marketing munka

- Kiadványok készítés

- Kerékpáros csomagok készítése

- Pályázatokon való részvétellel forráskeresés

- Szponzorok keresése

 

A szövetség célja és feladatai:

-        A szövetség célja a Balaton környéki kerékpáros turisztikai fejlesztésének segítése, a lakosság, az önkormányzatok és a vállalkozók turisztikai tevékenységének összehangolása, a piaci marketingmunka támogatása, az idegenforgalmi adatok gyűjtésével, azok elemzésével, értékelésével, a piac szereplői közti jobb információáramlás és együttműködés biztosításával. Külön elérendő célja a szövetségnek a Balaton környéki kerékpárutak, valamit szolgáltatásaik, ezen belül is Balaton körüli bringakörút fejlesztése, gondozása, az aktív pihenés, az egészséges életmód és a családi kerékpáros turizmus elősegítése, az egészségfejlesztést elősegítő kerékpározás-barát társadalmi és intézményi szemlélet kialakítása. Célja továbbá hogy kialakuljanak a szabadidősportot, az ifjúsági- és az ökoturizmust elősegítő kerékpár használat feltételei, technikai, pénzügyi, személyi vonatkozásokban egyaránt. Célként tekinthető a hazai, valamint nemzetközi kapcsolatok bővítése, az euroatlanti integráció elősegítése.

-        A szövetség a balatoni önkormányzatokkal és civil szervezetekkel valamint együttműködni kívánó vállalkozásokkal és magánszemélyekkel karöltve munkálkodni kíván a kerékpáros turizmus fejlődése érdekében, illetve kiemelt figyelmet fordít a kerékpáros turisztikai vonzerő-és termékfejlesztés területére. Ezen tevékenységet illeszti az országos elképzelésekhez, lehetőségekhez.

-        A piaci marketing stratégia kialakításában tevékenyen részt vesz, ennek érdekében turisztikai, információs ügyfélszolgálati irodát működtet. Az iroda feladata a turizmussal kapcsolatos közhasznú információk beszerzése és átadása, az érdeklődő vendégek, a lakosság, vállalkozók és az önkormányzat részére, a partnerszervezetei működéséről, szolgáltatásai igénybevételéről, kerékpáros programokról, túrákról, versenyekről és a kerékpározható utakról. Részt vesz  kulturális, sport, környezetvédelmi, ökoturisztikai és egyéb rendezvények szervezésében, a programok kezdeményezésében és lebonyolításában.

-        A szövetség tagjai, mint balatoni vállalkozók, önkormányzatok és nonprofit szervezetek – felelősséget érezve a Balaton régió gazdasági és társadalmi fejlődéséért szerepet kívánnak vállalni a gazdasági életet és a társadalmat segítő kerékpáros programok szervezésében – tagjaikon keresztül – konkrét fejlesztések pénzügyi megalapozásában, megvalósításában.

-        A hosszú távú, fenntartható fejlődés érdekében a szövetség fő feladatai a következők:

-          A kerékpáros turizmusban résztvevő, bel- és külföldi turisták számának növelése,

-          A kifejezetten kerékpáros nyaralásra érkező turisták által a régióban eltöltött vendégéjszakák számának növelése és ezzel a szezon hosszabbítása;

-          Kerékpáros csomagok értékesítés elősegítése, a kerékpáros turizmus bevételei és mutatói növelése;

-          Kerékpáros létesítmények, kerékpáros-barát szolgáltatások fejlesztése;

-          Kerékpár tárolók, illetve kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése;

-          Kerékpáros rendezvények számának és színvonalának emelése;

-          Térségi marketing (kutatás, termékfejlesztés, kommunikáció, e-marketing);

-          Információ nyújtás ( kerékpáros információs központ működtetése);

-          Információs adatbank, internetes honlap létrehozása és fenntartása;

-          Tervezés ( kerékpáros turisztikai tervek kidolgozása, a megvalósítás menedzselése, monitoring);

-          Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés, -írás, tanácsadás);

-          Befektetők vonzása a térségbe (ösztönző rendszer kialakítása);

-          Minőségbiztosítás (a rendszer kidolgozása és működtetése);

-          Együttműködés a turizmus szereplőivel, koordináció;

-          Turisztikai érdekképviselet, lobbizás, tanácsadás;

-          Oktatás és képzés (előadások, szakmai továbbképző és kerékpáros túravezető tanfolyamok szervezése, kerékpáros-barát szemlélet kialakítása a térségben)

-          Kutatóintézetek, tanintézetek bevonása útján tagjai részére tudástranszferrel él;

-          Kerékpáros hagyományápolás.

 

Az érdekképviselet és az érdekegyeztetés során végzendő  tevékenységek:

- Információs kapcsolatot épít ki és tart fenn az önkormányzatokkal, állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel valamint érdekcsoportokkal – kiemelten a területi, helyi kerékpáros egyesületekkel és szolgáltatókkal - mindazon területeken ahol a tagok érdekei ezt kívánják.

- Karbantartja és továbbfejleszti a balatoni kerékpáros és kerékpáros turisztikai szolgáltatások etikai normáit, ügyel ezek betartására és betartatására fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben.

- Kapcsolatot tart fenn a nemzetközi turisztikai-szakmai és sport szervezetekkel.

- A hazai és nemzetközi fórumokon képviseli tagságát.

- Szakmai rendezvényeket szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt, valamint interaktív honlapot üzemeltet.